Muotikaupat tavoittelevat eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä toimitusketjuissaan. Pyrkimys on, että kuluttajalle päätyvissä tuotteissa ei olisi suomalaisten arvomaailmaan sopimattomilla menetelmillä tai työoloilla valmistettuja tuotteita.

Sosiaalisen vastuun tavoitteiden seuranta on hyvin monimutkaista ja vasta viimevuosina sosiaalisen vastuun seurantaan on tullut avuksi työkaluja. Tekstiili- ja muotialat TMA ry linjasi jo vuonna 2012, että lapsi- tai pakkotyövoimaa* ei hyväksytä missään muodossa. Yhdistyksellä on myös käytössään Vastuullisuuslinjaus, joka on laaja linjapaperi ja työkalu yritysten vastuullisuusasioiden hoitoon.

Kannattava liiketoiminta ja vastuullisuus eivät ole toistensa vastakohtia tai toisiaan poissulkevia. Vastuullisuuden avulla voidaan säästää kustannuksia ja lisätä tehtaan kiertonopeutta ja tuottavuutta, jolloin valmistaja saa enemmän tuloja. Se kannustaa myös kilpailijat parantamaan työolojaan. Vastuullisuudella voidaan myös rakentaa brändiä, kasvattaa tuloja ja luoda uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja sekä ymmärtää paremmin yrityksen sidosryhmiä. Näin sosiaalinen vastuu kääntyy kilpailueduksi.

TMA:ssa toimii vastuullisuusryhmä, jonka tavoite on luoda näiden teemojen ympärille kattava globaalien ja kotimaisten jäsenyrityksien ammattilaisten sekä ulkopuolisten asiantuntijatahojen verkosto. Alalla tiedostetaan nyt entistä paremmin toimitusketjun ongelmat aina kuidusta lopputuotteisiin.

”Koko toimitusketjun aukoton varmentaminen aina puuvillapelloille saakka ei ole käytännössä mahdollista, sillä kauppa joutuu toimimaan kauppasopimusten kautta”, kertoo toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

Toimeenpanovaltaa kaupan yrityksillä ei tuotanto- tai viljelymaissa ole, joten sopimusrikkomusten seurauksena voidaan asettaa vain juridisia sanktioita. Valmistusmaa ei kuitenkaan yksin kerro, käytetäänkö tuotannossa lapsi- tai pakkotyövoima tai muita epäeettisiä keinoja.

Vastuullisuusohjelmat, kuten BSCI, ovat keinoja hallita hankintojen ongelmia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vielä muutama vuosi sitten vain harvat suomalaisen muotikaupan toimijat olivat mukana BSCI:ssä, nyt käytännössä kaikki suurimmat toimijat ovat ohjelmassa mukana.

”Muotikaupan vastuullisuus edistyy kaksi askelta eteenpäin ja yksi taakse. Sopimusrikkojia ei pidä heti hylätä vaan tavoitteena on parantaa toiminnan vastuullisuutta yhdessä. Tästä hyvänä esimerkkinä Better Cotton Initiative”, sanoo Kankaanpää.

Alalla tiedostetaan, että erityisesti puuvillan jäljittäminen aukottomasti on erittäin vaikeaa. Ompelimot eivät pysty tyhjentävästi kertomaan, mistä lanka tuotteisiinsa tulee, eikä kehräämöt tarkasti sitä, mistä puuvilla on peräisin. Kaupan yritysten on osin voitava luottaa teollisuuteen, että he tekevät osansa heidän kanssaan tehtyjen sopimusehtojen mukaisesti.

* Lapsityövoimaa ovat alle 14-16-vuotiaat, riippuen paikallisesta laista. Lapsityövoiman yhteydessä on huomioitava myös niin sanotut nuoret työntekijät, joiden työnteko on sallittua, mutta joihin kohdistuu työvoimana maakohtaisia erityistoimenpiteitä. Pakkotyövoimaksi luetaan kaikki ne työn ja palvelun muodot, jotka teetetään henkilöllä rangaistuksen tai sakon uhalla, ja jota henkilö ei tee vapaaehtoisesti. Myös sellainen työ, jota henkilö joutuu pakosta suorittamaan maksaakseen oman tai perheenjäsenen velan sekä orjuudeksi katsottava työ on pakkotyötä.

Osoitetiedot

 • Käyntiosoite:
  Eteläranta 10
  00130 HELSINKI
 • Laskutusosoite:
  OVT 003722230018
  Verkkolaskun välittäjä: 003708599126 Open text

Osoitetiedot

 • Käyntiosoite:
  Eteläranta 10,
  00130 HELSINKI
 • Postiosoite:
  Muoti- ja urheilukauppa ry
  Eteläranta 10
  00130 Helsinki

Yhteystiedot

 • Puhelin: 050 591 8317

Seuraa Twitterissä