Suomessa myytävistä vaatteista noin 90 % valmistetaan EU:n ulkopuolella. Harvoilla suomalaisilla yrityksillä on kuitenkaan omia tehtaita tai työntekijöitä valmistusmaissa. Siten palkan suuruudestakin päättää paikallinen tehdas. Vastuullisten tuotanto-olojen varmistamiseksi tarvitaan kannustimia, jotka palkitsevat kolmansissa maissa toimivia valmistajia sitoutumisesta parempiin työoloihin. Tässä EU voisi hyödyntää kauppapoliittista valtaansa ja tullietujen avulla palkita sekä kannustaa vastuullisia yrityksiä. Vaateyritykset ja järjestöt pyrkivät parantamaan työolosuhteita, mutta kauppasopimukset ja vastuullisuusohjelmat jäävät usein niiden ainoiksi keinoiksi.

Kaupan yritykset määrittelevät hankintasopimuksissa kriteerit hyväksyttäville työoloille. Toimeenpanovaltaa yrityksillä ei valmistusmaissa ole. Maakohtaisista työnormeista ja niiden toteuttamisesta säätävät valtiot. Ongelman ydin on siinä, kuinka hyvin ihmisoikeuksia valmistusmaissa noudatetaan ja kenellä on vaikutusvalta työolojen muuttamiseen. Sanktiot ja boikotit kurittaisivat eniten toimintaansa jo korjanneita tehtaita. Siksi tarvitaan järeämpiä ja kannustavia kauppapoliittisia keinoja.

Vaatealan sosiaalisen vastuun aloitteiden ja ohjelmien avulla vaateyritykset ovat pyrkineet siihen, että kauppoihin tulevien tuotteiden valmistusolot täyttäisivät suomalaisen kuluttajan arvomaailman vaatimukset. Yhteiseen tavoitteeseen pyrkivät niin yritysten yhteiset kuin erilaiset järjestövetoiset ohjelmatkin. Ohjelmien tarkoitus on myös kannustaa valmistajia valmistusolosuhteiden parantamiseen, vaikka kansallinen lainsäädäntö ei sitä edellyttäisikään. Ilman tehokkaita kauppapoliittisia kannustimia näiden ohjelmien tulokset jäävät usein vajaiksi.

Vastuullinen toiminta niin yrityksissä kuin poliittisella tasolla kannattaa, sillä vastuullisuuden parantaminen koituu kaikkien osapuolten eduksi. Työolojen parantaminen lisää tuottavuutta, parantaa laatua ja tuo lisää tilauksia, mikä kannustaa myös muita valmistajia parantamaan olojaan. Työturvallisuuden tasoa nostamalla voidaan saada estettyä tehdasonnettomuuksia. Yhteistyöllä on myös positiivinen puoli. Ostamalla kolmansissa maissa valmistettuja tuotteita, vaikutamme myös näiden maiden mahdollisuuksiin kehittyä ja vaurastua.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, 0400-600037.

Osoitetiedot

 • Käyntiosoite:
  Eteläranta 10
  00130 HELSINKI
 • Laskutusosoite:
  OVT 003722230018
  Verkkolaskun välittäjä: 003708599126 Open text

Osoitetiedot

 • Käyntiosoite:
  Eteläranta 10,
  00130 HELSINKI
 • Postiosoite:
  Muoti- ja urheilukauppa ry
  Eteläranta 10
  00130 Helsinki

Yhteystiedot

 • Puhelin: 050 591 8317

Seuraa Twitterissä